top of page

SAVE LOGISTIIKKA OY:N JA BOTNIA FREEZE OY:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Olemme sitoutuneita ympäristön huomioonottavaan toimintaan ja johtamiseen minimoiden toimintamme ja palveluidemme aiheuttamat ympäristövaikutukset seuraavasti:


Päästöjen ehkäisy ja riskien minimointi - Tunnistamme, minimoimme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä päästöjä, vaaratilanteita ja riskejä.


Jatkuva parantaminen - Teemme asiakkaidemme kanssa tiivistä yhteistyötä toimintojen kehittämisessä. Etsimme jatkuvasti tapoja parantaa toimintamme ympäristöystävällisyyttä.

EKOKOMPASSI

Käytössämme oleva Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä luo puitteet ympäristöpäämäärien ja     -tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle. Tarkastelemme näitä tavoitteita ja päämääriä vuosittain varmistaaksemme järjestelmän soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden.

Vuonna 2022 saavutimme ympäristöpolitiikkamme mukaiset tavoitteemme.

  1. Lisäsimme uusiutuvan energian käyttöä 30 %:iin

  2. Paransimme kiinteistön energiatehokkuutta mm. vähentämällä lämpöenergian karkaamista  ovien aukipitoaikaa pienentämällä, sekä lisäämällä oviverhoja.

  3. Vähensimme poltettavan jätteen määrää kierrätyksen ansiosta jopa 65 % edellisvuoteen verrattuna.

  4. Vähensimme kuljetuksen CO2 päästöjä suosimalla mahdollisimman täysiä rahtikuormia.

 

 

Vuodelle 2023 asetimme seuraavat ympäristötavoitteet:

  1. Lisäämme CO2 vapaan sähkön osuuden 50 %:iin.

  2. Kasvatamme hukkalämmöstä saatavan kaukolämmön tuotantoa v. 2022 tuotantoon nähden.

  3. Parannamme jätteiden hyötykäyttöastetta vuoteen 2022 verrattuna.

  4. Tuemme henkilökunnan ympäristöystävällistä liikkumista työmatkoilla ja vapaa-aikana.

bottom of page