top of page

SAVE LOGISTIIKKA OY:N JA BOTNIA FREEZE OY:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Olemme sitoutuneita ympäristön huomioonottavaan toimintaan ja johtamiseen minimoiden toimintamme ja palveluidemme aiheuttamat ympäristövaikutukset seuraavasti:


Päästöjen ehkäisy ja riskien minimointi - Tunnistamme, minimoimme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä päästöjä, vaaratilanteita ja riskejä.


Jatkuva parantaminen - Teemme asiakkaidemme kanssa tiivistä yhteistyötä toimintojen kehittämisessä. Etsimme jatkuvasti tapoja parantaa toimintamme ympäristöystävällisyyttä.

EKOKOMPASSI

Käytössämme oleva Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä luo puitteet ympäristöpäämäärien ja     -tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle. Tarkastelemme näitä tavoitteita ja päämääriä vuosittain varmistaaksemme järjestelmän soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden.

 

Vuonna 2023 saavutimme ympäristötavoitteemme seuraavasti:

 

1. Energia

  • Kasvatimme CO2-vapaan sähkön osuuden 50 %:iin

  • Saavutimme hukkalämmöstä tehdyn kaukolämmön tuotantotavoitteen 90 %:sti.

  • Selvitimme aurinkoenergian tehostamisen vaihtoehdot, mutta toistaiseksi jatkamme nykyisellä aurinkoenergian tuotantokapasiteetilla. 

2. Kierrättäminen

  • Paransimme kierrätyksen hyötykäyttöastetta ja nyt jätteestä 60,7 % siirtyy suoraan raaka-aineen uusiokäyttöön. Loput poltetaan energiaksi.

  • Onnistuimme kehittämään kierrätyskulttuuria luomalla paremmat lajittelun mahdollisuudet.

3. Kuljetukset ja työntekijöiden liikkuminen

  • Kartoitimme etenkin sähköautojen käyttömahdollisuutta lähialueen kuljetuksissa. Projekti etenee kevyen positiivisissa merkeissä.

  • Työntekijöiden ympäristöystävällistä liikkumista tuimme mahdollistamalla kaikille polkupyöräedun sekä sähköautojen latauksen työpaikalla.

2024 ympäristötavoitteemme painottuvat energia-kategoriaan, jossa meillä on parhaat vaikutusmahdollisuudet.

1. Energia

  • Kasvatamme CO2 vapaan sähkön osuuden 60 %:iin kokonaiskulutuksesta

  • Tavoitteena tuottaa kylmälaitteiden hukkalämmöstä kaukolämpöä 4000 MWh eli yli 250 omakotitalon vuosikulutuksen verran.

2. Kierrättäminen

  • Tavoitteena ylläpitää ja edelleen kehittää saavuttamaamme hyvää kierrätysasteen tasoa.

bottom of page