top of page
Ekokompassi_logo_RGB_edited_edited.jpg

SAVE LOGISTIIKKA OY:N JA BOTNIA FREEZE OY:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Olemme sitoutuneita ympäristön huomioonottavaan toimintaan ja johtamiseen minimoiden toimintamme ja palveluidemme aiheuttamat ympäristövaikutukset seuraavasti:


Lakien ja asetusten noudattaminen - Toimintamme ja palvelumme täyttävät tai ylittävät ympäristölainsäädännölliset asetukset sekä kaikki muut ohjeistukset ja vaatimukset, joihin olemme sitoutuneet.


Päästöjen ehkäisy ja riskien minimointi - Tunnistamme, minimoimme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä päästöjä, vaaratilanteita ja riskejä.


Jatkuva parantaminen - Teemme asiakkaidemme kanssa tiivistä yhteistyötä toimintojen kehittämisessä. Etsimme jatkuvasti tapoja parantaa toimintamme ympäristöystävällisyyttä.

EKOKOMPASSI

Käytössämme oleva Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä luo puitteet ympäristöpäämäärien ja     -tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle. Tarkastelemme näitä tavoitteita ja päämääriä vuosittain varmistaaksemme järjestelmän soveltuvuuden, riittävyyden ja tehokkuuden. Vuodelle 2022 olemme asettaneet seuraavat tavoitteet:


1. Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä 30 %.
2. Parannamme kiinteistömme energiatehokkuutta käyttötapoja muuttamalla.
3. Vähennämme syntyvien jätteiden määrää parantamalla hyötykäyttöastetta 20 %.
4. Vähennämme kuljetusten CO2-päästöjä.

bottom of page